Infekce močových cest. Lepší péče a vlastnosti pristroje quikread

INFEKCE MOČOVÝCH CEST

Spolehlivé kvantitativní výsledky QuikRead

Výsledky jsou srovnatelné s těmi, které získáte pomocí biochemických  analyzátorů. Kvantitativní výsledek je zřetelně zobrazen na displeji. Zabudovaný  systém kontroly kvality eliminuje chyby obsluhy a chyby v postupu práce.

Jednoduché použití

 • žádné pipetování reagencií
 • kalibrace na magnetické kartě
 • jednoduchá obsluha
 • není potřeba žádné speciální školení
 • minimální údržba
 • Šetří čas

Terapeutická doba odpovědi je díky přístroji QuikRead pro pacienta velmi  krátká. Pracovní postup je velmi rychlý, a proto terapeutické rozhodnutí na základě výsledku testu může být provedeno již během první návštěvy pacienta u lékaře.

Jednoduchý postup

 • Několik jednoduchých kroků. Přístroj může být použit u pacientova lůžka.
 • Rychlá metoda, rychlá manipulace, krátký reakční čas
 • Celý pracovní postup zabere asi 3 minuty.

QuikRead systém společnosti Orion Diagnostica se skládá z malého, snadno použitelného přístroje a jednoúčelových, k okamžitému použití připravených reagenčních souprav.

Systém QuikRead umožňuje vyšetřování těchto metod:

 • QuikRead CRP – kvantitativní měření koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) v plné krvi, séru a plazmě
 • QuikRead U-ALB – kvantitativní měření nízké koncentrace albuminu v moči (mikroalbuminurie)
 • QuikRead FOB – imunologické zjišťování okultního krvácení (FOB) v lidské stolici

INFEKCE MOČOVÝCH CEST

Uricult: již více než 30 let je spolehlivou metodou testování infekce močových cest

Ideální pro použití v primární péči.

ŘADA URICULT

Uricult

Dipslide obsahující dvě média. Téměř všechny bakterie způsobující IMC rostou na CLED médiu, zatímco MacConkey médium je selektivní pro gramnegativní bakterie.

Uricult Plus

Dipslide obsahující tři média. Kromě CLED a MacConkey média obsahuje navíc třetí médium specifické pro enterokoky.

Uricult Trio

Dipslide obsahující tři média. Kromě CLED a MacConkey média obsahuje navíc třetí médium, které bylo speciálně vyvinuto pro přímou detekci Escherichia coli.

Infekce močových cest

Infekce močových cest (IMC) je jednou z nejběžnějších lidských infekcí. Neléčená IMC může způsobit vážné poškození ledvin.

Přesná diagnostika IMC vyžaduje, aby bakteriální kultura pocházela z řádně odebraného vzorku moči. Avšak transport vzorků moči z místa péče o pacienta k testování do laboratoře může vést k nepřesným výsledkům, protože bakterie se mohou pomnožit, není-li se vzorky řádně zacházeno.

amoxil

Dipslide Uricult společnosti Orion Diagnostica je jednoduše proveditelná metoda kultivace bakterií pro diagnostiku IMC v POCT. Jako vynálezce testu Uricult, je společnost Orion Diagnostica vedoucím světovým výrobcem v oblasti IMC  dipslide testů. Značka Uricult je celosvětově známá.

Uricult překonává problémy při posílání vzorku moči, protože test může být  proveden v ordinaci lékaře, jakmile je vzorek odebrán. Tímto jsou vlastnosti  vzorku zachovány.

Uricult poskytuje výsledek následující den. Je dostupný v různých verzích,  poskytujících specifické informace o organismech, které způsobují infekci.

Pro odečtení výsledků je zapotřebí pouze porovnat mikrobiální hustotu na proužku  dipslidu s přiloženou modelovou tabulkou - není potřeba počítat kolonie. Uricult může být také transportován bez speciálních opatření do laboratoře k inkubaci a k odečtení.

Dostupný je i malý přenosný inkubátor na tyto dipslidy.