Antabus (Disulfiram)

Antabus sa používa na liečbu závislosti od alkoholu. Droga zabraňuje štiepeniu alkoholu a spôsobuje zhromadenie toxických látok v tele. Používanie alkoholických nápojov vedie k intoxikácii sprevádzanej nepríjemnými alebo dokonca bolestivými pocitmi. Počas liečby sa vyvíja trvanlivý odpor k alkoholu, ktorý sa zachováva aj po ukončení používania preparátu. 

V niektorých prípadoch lekári odporúčajú kúpiť preparát Antabus pri drogovej závislosti a toxikománii. Používanie preparátu pomáha korigovať správanie závislých a dosiahnuť rýchlejšieho zotavenia.

Antabus cena

Antabus (Disulfiram)

34.00€ 30 pilulka 250 mg
48.00€ 60 pilulka 250 mg
62.00€ 90 pilulka 250 mg
76.00€ 120 pilulka 250 mg
104.00€ 180 pilulka 250 mg
206.00€ 270 pilulka 250 mg
308.00€ 360 pilulka 250 mg
45.00€ 30 pilulka 500 mg
70.00€ 60 pilulka 500 mg
95.00€ 90 pilulka 500 mg
120.00€ 120 pilulka 500 mg
170.00€ 180 pilulka 500 mg
305.00€ 270 pilulka 500 mg
440.00€ 360 pilulka 500 mg
Antabus (Disulfiram) 250mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Antabuse (Disulfiram) 250mg 30 pills 1.13 34.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 60 pills 0.80 48.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 90 pills 0.69 62.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 120 pills 0.63 76.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 180 pills 0.58 104.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 270 pills 0.76 206.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 360 pills 0.86 308.00
Antabus (Disulfiram) 500mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Antabuse (Disulfiram) 500mg 30 pills 1.50 45.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 60 pills 1.17 70.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 90 pills 1.06 95.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 120 pills 1.00 120.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 180 pills 0.94 170.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 270 pills 1.13 305.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 360 pills 1.22 440.00