Antabus (Disulfiram)

Antabus sa používa na liečbu závislosti od alkoholu. Droga zabraňuje štiepeniu alkoholu a spôsobuje zhromadenie toxických látok v tele. Používanie alkoholických nápojov vedie k intoxikácii sprevádzanej nepríjemnými alebo dokonca bolestivými pocitmi. Počas liečby sa vyvíja trvanlivý odpor k alkoholu, ktorý sa zachováva aj po ukončení používania preparátu. 

V niektorých prípadoch lekári odporúčajú kúpiť preparát Antabus pri drogovej závislosti a toxikománii. Používanie preparátu pomáha korigovať správanie závislých a dosiahnuť rýchlejšieho zotavenia.

Antabus cena

Antabus (Disulfiram)

45.00€ 30 pilulka 250 mg
61.00€ 60 pilulka 250 mg
68.00€ 90 pilulka 250 mg
84.00€ 120 pilulka 250 mg
114.00€ 180 pilulka 250 mg
216.00€ 270 pilulka 250 mg
323.00€ 360 pilulka 250 mg
58.00€ 30 pilulka 500 mg
77.00€ 60 pilulka 500 mg
104.00€ 90 pilulka 500 mg
132.00€ 120 pilulka 500 mg
178.00€ 180 pilulka 500 mg
320.00€ 270 pilulka 500 mg
462.00€ 360 pilulka 500 mg
Antabus (Disulfiram) 250mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Antabuse (Disulfiram) 250mg 30 pills 1.50 45.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 60 pills 1.02 61.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 90 pills 0.76 68.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 120 pills 0.70 84.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 180 pills 0.63 114.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 270 pills 0.80 216.00
Antabuse (Disulfiram) 250mg 360 pills 0.90 323.00
Antabus (Disulfiram) 500mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Antabuse (Disulfiram) 500mg 30 pills 1.93 58.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 60 pills 1.28 77.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 90 pills 1.16 104.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 120 pills 1.10 132.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 180 pills 0.99 178.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 270 pills 1.19 320.00
Antabuse (Disulfiram) 500mg 360 pills 1.28 462.00