Šance na otehotnenie sa výrazne zvýšujú s Klomifen

Po použití preparátu vo vašej domácnosti sa nakoniec ozvú veselé detské hlasy

Takmer každá žena, ktorá nemá deti, sa chce stať matkou. Je to prirodzené, pretože práve táto úloha je predpísana prírodným spôsobom pre zástupkyne krásneho pohlavia. Ak neberiete do úvahy módne dnešné hnutie childfree a podobne k nim, práve v narodení dieťaťa aj v jeho výchove spočíva úloha žien v rodine aj vo spoločnosti. Väčšia časť dnešných žien, ktoré sa v tejto oblasti nedokázali realizovať, pociťujú pocit morálnej nespokojnosti, ktorá sa s vekom len zvyšuje.

Tým, ktorí chcú otehotnieť, môže pomôcť preparát s názvom Clomid Generikum (Klomifén). Napriek tomu, že preparát sa objavil na trhu pomerne nedávno, Klomifén je už teraz veľmi populárny. Množstvo žien, ktoré v pravý čas si kúpili Klomifén, poznali šťastie materstva aj už sa aktívne zaoberajú sa výchovou svojich detí.

Prečítajte si tiež:

Menopauza

Klomifén

57.00€ 30 tablety 100 mg
92.00€ 60 tablety 100 mg
128.00€ 90 tablety 100 mg
163.00€ 120 tablety 100 mg
223.00€ 180 tablety 100 mg
59.00€ 60 tablety 25 mg
78.00€ 90 tablety 25 mg
97.00€ 120 tablety 25 mg
134.00€ 180 tablety 25 mg
58.00€ 30 tablety 50 mg (EU2EU)
77.00€ 60 tablety 50 mg (EU2EU)
104.00€ 90 tablety 50 mg (EU2EU)
132.00€ 120 tablety 50 mg (EU2EU)
178.00€ 180 tablety 50 mg (EU2EU)
Klomifén 100mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Clomid (Clomifene) 100mg 30 tablety 1.90 57.00
Clomid (Clomifene) 100mg 60 tablety 1.53 92.00
Clomid (Clomifene) 100mg 90 tablety 1.42 128.00
Clomid (Clomifene) 100mg 120 tablety 1.36 163.00
Clomid (Clomifene) 100mg 180 tablety 1.24 223.00
Klomifén 25mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Clomid (Clomifene) 25mg 60 tablety 0.98 59.00
Clomid (Clomifene) 25mg 90 tablety 0.87 78.00
Clomid (Clomifene) 25mg 120 tablety 0.81 97.00
Clomid (Clomifene) 25mg 180 tablety 0.74 134.00
Klomifén 50mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Clomid (Clomifene) 50mg 30 tablety 1.93 58.00
Clomid (Clomifene) 50mg 60 tablety 1.28 77.00
Clomid (Clomifene) 50mg 90 tablety 1.16 104.00
Clomid (Clomifene) 50mg 120 tablety 1.10 132.00
Clomid (Clomifene) 50mg 180 tablety 0.99 178.00