Šance na otehotnenie sa výrazne zvýšujú s Klomifen

Po použití preparátu vo vašej domácnosti sa nakoniec ozvú veselé detské hlasy

Takmer každá žena, ktorá nemá deti, sa chce stať matkou. Je to prirodzené, pretože práve táto úloha je predpísana prírodným spôsobom pre zástupkyne krásneho pohlavia. Ak neberiete do úvahy módne dnešné hnutie childfree a podobne k nim, práve v narodení dieťaťa aj v jeho výchove spočíva úloha žien v rodine aj vo spoločnosti. Väčšia časť dnešných žien, ktoré sa v tejto oblasti nedokázali realizovať, pociťujú pocit morálnej nespokojnosti, ktorá sa s vekom len zvyšuje.

Tým, ktorí chcú otehotnieť, môže pomôcť preparát s názvom Clomid Generikum (Klomifén). Napriek tomu, že preparát sa objavil na trhu pomerne nedávno, Klomifén je už teraz veľmi populárny. Množstvo žien, ktoré v pravý čas si kúpili Klomifén, poznali šťastie materstva aj už sa aktívne zaoberajú sa výchovou svojich detí.

Prečítajte si tiež:

Menopauza

Klomifén

40.00€ 10 tablety 100 mg
73.00€ 30 tablety 100 mg
117.00€ 60 tablety 100 mg
156.00€ 90 tablety 100 mg
58.00€ 30 tablety 25 mg
80.00€ 60 tablety 25 mg
96.00€ 90 tablety 25 mg
104.00€ 120 tablety 25 mg
136.00€ 180 tablety 25 mg
240.00€ 360 tablety 25 mg
38.00€ 10 tablety 50 mg
67.00€ 30 tablety 50 mg
105.00€ 60 tablety 50 mg
127.00€ 90 tablety 50 mg
150.00€ 120 tablety 50 mg
196.00€ 180 tablety 50 mg
360.00€ 360 tablety 50 mg
Klomifén 25mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Generic Clomid 25mg 30 tablety 1.93 58.00
Generic Clomid 25mg 60 tablety 1.33 80.00
Generic Clomid 25mg 90 tablety 1.07 96.00
Generic Clomid 25mg 120 tablety 0.87 104.00
Generic Clomid 25mg 180 tablety 0.76 136.00
Generic Clomid 25mg 360 tablety 0.67 240.00
Klomifén 50mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Generic Clomid 50mg 10 tablety 3.80 38.00
Generic Clomid 50mg 30 tablety 2.23 67.00
Generic Clomid 50mg 60 tablety 1.75 105.00
Generic Clomid 50mg 90 tablety 1.41 127.00
Generic Clomid 50mg 120 tablety 1.25 150.00
Generic Clomid 50mg 180 tablety 1.09 196.00
Generic Clomid 50mg 360 tablety 1.00 360.00
Klomifén 100mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Generic Clomid 100mg 10 tablety 4.00 40.00
Generic Clomid 100mg 30 tablety 2.43 73.00
Generic Clomid 100mg 60 tablety 1.95 117.00
Generic Clomid 100mg 90 tablety 1.73 156.00