Šance na otehotnenie sa výrazne zvýšujú s Klomifen

Po použití preparátu vo vašej domácnosti sa nakoniec ozvú veselé detské hlasy

Takmer každá žena, ktorá nemá deti, sa chce stať matkou. Je to prirodzené, pretože práve táto úloha je predpísana prírodným spôsobom pre zástupkyne krásneho pohlavia. Ak neberiete do úvahy módne dnešné hnutie childfree a podobne k nim, práve v narodení dieťaťa aj v jeho výchove spočíva úloha žien v rodine aj vo spoločnosti. Väčšia časť dnešných žien, ktoré sa v tejto oblasti nedokázali realizovať, pociťujú pocit morálnej nespokojnosti, ktorá sa s vekom len zvyšuje.

Tým, ktorí chcú otehotnieť, môže pomôcť preparát s názvom Clomid Generikum (Klomifén). Napriek tomu, že preparát sa objavil na trhu pomerne nedávno, Klomifén je už teraz veľmi populárny. Množstvo žien, ktoré v pravý čas si kúpili Klomifén, poznali šťastie materstva aj už sa aktívne zaoberajú sa výchovou svojich detí.

Prečítajte si tiež:

Menopauza

Klomifén

34.20€ 30 tablety 100 mg
52.12€ 60 tablety 100 mg
70.03€ 90 tablety 100 mg
87.95€ 120 tablety 100 mg
122.97€ 180 tablety 100 mg
176.71€ 270 tablety 100 mg
230.46€ 360 tablety 100 mg
28.50€ 60 tablety 25 mg
39.90€ 90 tablety 25 mg
50.49€ 120 tablety 25 mg
72.48€ 180 tablety 25 mg
105.05€ 270 tablety 25 mg
137.62€ 360 tablety 25 mg
29.32€ 30 tablety 50 mg
43.97€ 60 tablety 50 mg
59.45€ 90 tablety 50 mg
74.10€ 120 tablety 50 mg
104.24€ 180 tablety 50 mg
149.84€ 270 tablety 50 mg
195.44€ 360 tablety 50 mg
Klomifén 25mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Clomid 25mg 60 tablety 0.48 28.50
Clomid 25mg 90 tablety 0.44 39.90
Clomid 25mg 120 tablety 0.42 50.49
Clomid 25mg 180 tablety 0.40 72.48
Clomid 25mg 270 tablety 0.39 105.05
Clomid 25mg 360 tablety 0.38 137.62
Klomifén 50mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Clomid 50mg 30 tablety 0.98 29.32
Clomid 50mg 60 tablety 0.73 43.97
Clomid 50mg 90 tablety 0.66 59.45
Clomid 50mg 120 tablety 0.62 74.10
Clomid 50mg 180 tablety 0.58 104.24
Clomid 50mg 270 tablety 0.55 149.84
Clomid 50mg 360 tablety 0.54 195.44
Klomifén 100mg Cena
Výrobok Množstvo Cena za pilulku Cena  
Clomid 100mg 30 tablety 1.14 34.20
Clomid 100mg 60 tablety 0.87 52.12
Clomid 100mg 90 tablety 0.78 70.03
Clomid 100mg 120 tablety 0.73 87.95
Clomid 100mg 180 tablety 0.68 122.97
Clomid 100mg 270 tablety 0.65 176.71
Clomid 100mg 360 tablety 0.64 230.46