Čo vlastne je porucha stoporenia?

Impotência-Sexual

Porucha stoporenia je bežným medicínskym problémom

Stoporenie pohlavného údu - erekcia - je odpoveďou muža na sexuálnu stimuláciu. Na jej vznik je potrebná súhra psychických, cievnych, neurologických a hormonálnych faktorov a zároveň aj normálne fungovanie pohlavného údu. Porucha, resp. blokovanie ktoréhokoľvek spomínaného faktora má za následok vznik poruchy stoporenia.

Porucha stoporenia je príznakom alebo jedným z prejavov rôznych ochorení, ktoré postihujú cievny, nervový, endokrinný systém, alebo je dôsledkom poškodenia tkanív zodpovedných za erekciu. Vyskytuje sa veľmi často. Takmer každý druhý muž vo veku od 40 do 70 rokov má ľahký, stredný či ťažký stupeň tejto poruchy.*

Výskyt poruchy erekcie

Porucha stoporenia je veľmi častým mužským problémom.

V priebehu života sa s ňou stretne každý muž. Príčin môže byť viacero. Únava, stres, alkohol... V týchto prípadoch je to problém prechodného rázu, takže z lekárskeho hľadiska o poruche nehovoríme. Podobne je tomu pri závažnejšom ochorení. Zoslabnutosť organizmu môže totiž tiež prechodne spôsobiť problémy v sexuálnom živote, ktoré sú však dočasného charakteru a nevyžadujú si špecifickú terapiu.

Pri opakovanom alebo dlhodobejšom zlyhávaní muža v sexuálnej oblasti však už ide o poruchu, ktorá si špecifickú liečbu vyžaduje.

Porucha stoporenia je jedným z najčastejších sexuálnych problémov mužov.

Poruchou stoporenia (erektilnou dysfunkciou) rôzneho stupňa trpí priblibližne každý druhý muž od 40. roku života.* Ťažkosti so stoporením sa začínajú okolo 40. roku života muža a výskyt poruchy stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Vek samotný ale nie je príčinou. Vyšší vek muža totiž prináša určité ochorenia (vysoký krvný tlak a iné srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka...), ktoré môžu sexuálnu aktivitu negatívne ovplyvniť. Často sa prejavujú aj účinky dlhodobého užívania liekov, roky fajčenia alebo nadmerného užívania alkoholu. Porucha stoporenia teda nie je prirodzená alebo prijateľná súčasť starnutia. Postihuje tiež mladších mužov, a niektorí ju spoznali aj v tridsiatke.

Možnosti liečby porúch erekcie

Porucha stoporenia sa môže liečiť viacerými spôsobmi: od psychologickej liečby cez jednoduchú tabletkovú liečbu až po zložitý operačný zákrok.

Najvhodnejšími na liečenie poruchy stoporenia sú prípravky, ktoré priamo v pohlavnom úde pôsobia na cirkuláciu krvi a na rozšírenie ciev a takto zlepšujú stoporenie.

"Tabletková forma" liečby erektilnej dysfunkcie predstavuje najjednoduchší spôsob. Lieky pôsobia priamo na bunky hladkého svalstva cievnej steny. Tieto sa uvoľnia, v dôsledku čoho sa cievy roztiahnu a naplnia krvou. Účinnosť týchto liekov dobrá bez ohľadu na pôvod poruchy stoporenia. Majú jednoduché dávkovanie. Sú ale iba na lekársky predpis a nesmú sa užívať pri liečbe nitrátmi, alebo donormi nitrátov (lieky často používané pri liečbe ischemickej choroby srdca).Vo forme tabliet si môžete vybrať takéto prípravky:

Viagra Originálne
100 mg 92 Tablety
kúpiť viagra originál Top Produkt
Cena od 2.88€
Cialis Originálne
10 mg 48 Tablety
Cialis originál Top Produkt
Cena od 3.92€
Levitra Originálne
20 mg 60 Tablety
Levitra Originálne cena Top Produkt
Cena od 3.75€
Super Kamagra
100/60 mg 8 Tablety
Super Kamagra Top Produkt
Cena od 6.63€

K stoporeniu dochádza aj priamou aplikáciou injekcie lieku do oblasti dutinkatého tkaniva, v dôsledku čoho dochádza k zvýšenému prekrveniu pohlavného údu. Po nastavení na vhodnú účinnú dávku si pacient pred pohlavným aktom priamo aplikuje injekciu do pohlavného údu a vyvolá tak umelé stoporenie. Samozrejme, aj injekčná terapia môže mať nežiaduce účinky, preto je potrebné pravidelné lekárske sledovanie.

Hormonálne prípravky sú vhodné iba pri hormonálnych poruchách, preto je ich užívanie opodstatnené iba v ojedinelých prípadoch.

Prípravky na zvýšenie sexuálnej túžby (afrodiziaká) - ich účinnosť je z vedeckého hladiska otázna.

Medzi neliekové formy liečby patrí vákuová terapia. K stoporeniu dochádza pomocou vonkajšej vákuovej pumpy. Vonkajší umelohmotný zvon sa nasadí na pohlavný úd a pomocou pripojenej pumpy sa vytvorí vákuum, ktoré vyvolá asi polhodinovú erekciu.

U pacientov s prevahou psychogénnej poruchy stoporenia možno značné úspechy dosiahnuť aj psychosexuálnou liečbou.

Pri ťažkých poruchách, inými metódami neliečiteľnými, sa pristupuje

k chirurgickému riešeniu. Napríklad Viagra hrá dôležitú úlohu pri riešení problémov s erekciou. Do dutinkatého tkaniva sa vsadí protéza (implantát), ktorá môže byť z pružného alebo polotuhého silikónu, zodpovedného za stále stoporenie, poprípade existuje aj systém, obsahujúci hydraulickú pumpu, pri ktorom k stoporeniu dochádza priamym pumpovaním. K aplikácii protézy sa pristupuje iba v prípade, keď už nie je možné aplikovať inú liečebnú metódu.

Predčasná ejakulácia

„Mám veľmi rýchlu erekciu. Len čo styk začnem, už aj končím. Viete mi pomôcť"

Aj takto znejú otázky pacientov urologických ambulancií. V skutočnosti však majú problém s „rýchlou", správnejšie, predčasnou ejakuláciou. Pojmy erekcia a ejakulácia si totiž veľa slovenských mužov veľmi bezpečne mýli.

Ejakulácia znamená výron semena, teda odborne ejakulátu. Dochádza k nej na konci pohlavného styku, pri vyvrcholení - orgazme. Normálna ejakulácia je nevyhnutným predpokladom na to, aby muž mohol svoju partnerku oplodniť. Základnou súčasťou ejakulátu sú totiž spermie a to v miliónových množstvách. Ejakulát okrem toho obsahuje aj výlučky prídatných pohlavných žliaz, ako sú nadsemenníky, semenné mechúriky a prostata. Tieto výlučky sú pre plodnosť muža veľmi dôležité, pretože bez nich by spermie nemuseli byť schopné oplodniť vajíčko. Normálny objem ejakulátu je 2-8 mililitrov. Ak je objem menší, môže to svedčiť pre poruchu v činnosti niektorej z žliaz, alebo pre uzavretie jej vývodu.

Ejakulácia je nervovo riadený dej, ktorý nastáva v okamihu, keď je sexuálne vzrušenie muža najväčšie. Centrum pre ejakuláciu sa nachádza v mozgu a z neho sa nervovými vláknami dostáva impulz až ku svalom semenovodu a panvového dna, ktoré svojimi sťahmi vypudia jednotlivé časti ejakulátu z pohlavných žliaz do močovej rúry, kde sa zmiešajú. O sile sťahu svalov, ktoré sa na ejakulácii podieľajú svedčí aj to, že ejakulát z močovej rúry nevytečie, ale doslova vystrekne. Po ejakulácii nastáva automatický útlm schopnosti muža dosiahnuť stoporenie - erekciu. Tento útlm trvá u každého muža rôzne dlhý čas, preto sú niektorí muži schopní znova sa milovať už o niekoľko minút, iní zase až o niekoľko hodín.

U väčšiny mužov ejakulácia funguje bez problémov. Sú však muži, ktorí svoju ejakuláciu nedokážu dobre ovládať a k ejakulácii u nich dochádza buď príliš rýchlo, alebo naopak musia vyvinúť veľké úsilie na to, aby ejakuláciu dosiahli a niekedy k nej nedôjde vôbec.

Predčasná ejakulácia patrí medzi najčastejšie sexuálne poruchy. Hovoríme o nej vtedy, keď k ejakulácii dôjde ešte pred začiatkom pohlavného styku, alebo do 1 minúty od jeho začiatku.

Predčasná ejakulácia je veľmi častá u mladých mužov na začiatku pohlavného života. Dôvodom je ich veľmi veľká vzrušivosť a nepravidelnosť, alebo menšia frekvencia pohlavného styku. Postupne, získavaním skúseností a pravidelnejším pohlavným životom tento problém u väčšiny mužov ustúpi. U niektorých však predčasná ejakulácia pretrváva celý život, ba niekedy sa môže objaviť aj v priebehu pohlavného života. Na príčine môže byť krátka uzdička - pruh kože na spodnej strane žaluďa, ktorý spája žaluď s predkožkou. Uzdička je totiž najdráždivejším miestom na penise. Jej skrátenie sa prejavuje miernym ohnutím žaluďa smerom dole pri erekcii. Predčasná ejakulácia môže vzniknúť aj pri zápale predkožky, alebo kože žaluďa, ktorý sa prejaví ich začervenaním a pocitmi pálenia.

Od príčiny predčasnej ejakulácie sa odvíja aj jej liečba. Krátka uzdička sa odstraňuje jej preťatím v lokálnom znecitlivení na väčšine urologických ambulancií, alebo oddelení. Je to nebolestivý zákrok, ktorý trvá cca 20 minút. Pri zápale sú odporúčané protizápalové krémy, alebo masti, ktoré sa nanášajú priamo na kožu žaluďa. Aj na zvýšenú sexuálnu dráždivosť už existujú lieky. Ak ani preťatie uzdičky, alebo tabletky ejakuláciu neoddialia, poslednou možnosťou je použitie lokálne znecitlivejúcich sprayov alebo mastí, ktoré povrch žaluďa znecitlivia a tým oddialia ejakuláciu.