Manželkám antidepresíva a manželom modrú tabletku?

polygamie a monogamie

Vyššia promiskuita mužov má biologické, ako aj historické príčiny. Do prvej skupiny patrí napríklad rozdielnosť medzi počtom spermií u mužov a vajíčok u žien. Kým muži ich majú desiatky až stovky miliónov, ženy len niekoľko sto. Z toho pramení túžba mužov po väčšej pestrosti sexuálnych partneriek.

K historickým príčinám možno zaradiť napríklad to, že pri veľkých rozdieloch v rozložení bohatstva v spoločnosti ženy preferujú polygynné manželstvá. Sú však aj prípady, kedy sa viacero mužov, obvykle bratov, žení s jednou ženou. Polyandria vzniká tam, kde muž má obmedzenú možnosť podporovať manželku, alebo kde sa týmto spôsobom bráni nárastu populácie nad únosnú mieru.

Iba tri percentá zo 4000 druhov cicavcov vytvárajú trvalejšie páry. Až 87 percent z 1154 popísaných ľudských spoločenstiev bolo alebo je polygamných. Napriek tomu sa väčšina ľudstva dnes hlási k monogamii. Vznik monogamných partnerstiev podľa Prof. P. Weissa súvisí s exponenciálnym nárastom veľkosti mozgu človeka a s tým súvisiacim zväčšením nárokov na rodičovskú starostlivosť.

Staršie ženy znášajú neveru ťažšie

MUDr. Anežka Imrišková z Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží predstavila závery štúdie, ktorá poukazuje na psychiatrickú morbiditu podvádzaných manželiek a problematiku ich liečby.

Manželská nevera je fenomén, ktorý sa poníma rôzne z historického, zemepisného, etického, filozofického či náboženského hľadiska. Existujú extrémy od ponuky manželky hosťovi u Eskimákov až po prísahu manželskej vernosti Bohu v kresťanstve alebo upálenie manželky s mŕtvym manželom v niektorých kultúrach.

V našom čase a priestore najmä u starších párov často spôsobuje nevera mužov psychiatrické symptómy u podvádzaných manželiek. MUDr. A. Imrišková pritom poukázala na skutočnosť, že sexuálne ambície starších mužov sa vekom nemenia, len zlyháva stratégia ich realizácie a ženy sa k nej stávajú menej tolerantné.

Odmietavé postoje starších žien voči manželskej nevere sú zrejme jedným z prejavov zmeny ženskej role v spoločnosti a jedným z faktorov prehlbovania krízy maskulinity. Ako vtipne uzavrela tému nevery MUDr. A. Imrišková, sexuológom ostáva predpisovať ženám antidepresíva a mužom viagru.

Viagra Originálne
100 mg 92 Tablety
kúpiť viagra originál Top Produkt
Cena od 2.88€

Vedecká disciplína andrológia

Urológ Pavol Lepieš priblížil ponímanie sexuality v starovekých civilizáciách a históriu sexuológie. Zároveň sa zaoberal vznikom vedeckej disciplíny andrológie. Ide o odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá reproduktívnymi funkciami vo fyziologických a patologických podmienkach. P. Lepieš okrem iného konštatoval, že muži po štyridsiatke by mali aspoň raz za dva roky absolvovať vyšetrenie prostaty.

D. Kešický sa zaoberal sexuálnymi poruchami u depresívnych pacientov. Podľa neho existujú jednoduché dotazníky, ako zmerať poruchu sexuálnych funkcií, ako je ejakulácia, orgazmus, vzrušenie alebo libido. J. Štefančík vo svojej prezentácii opísal dopad erektilnej dysfunkcie na psychiku muža a zároveň na partnerský život. V tejto súvislosti konštatoval, že optimálna pevnosť erekcie vedie k zvýšenej spokojnosti so sexuálnym životom a je najviac žiadaným cieľom liečby porúch erekcie. Otázku ženského orgazmu priblížil J. Zvěřina. Ako však pripustil, stále sa nevie, ako presne funguje a na čo slúži, interpretácie jeho funkcie sa vo vedeckých kruhoch a výsledkoch experimentov líšia.

Sexuálna výchova

MUDr. Martin Hrivňák prezentoval výsledky prieskumu znalostí a postojov mládeže na stredných odborných školách, ktoré nemajú v osnovách sexuálnu výchovu ani biológiu. Uviedol niekoľko zaujímavých poznatkov a zároveň aj alarmujúcich zistení. 38 percent žiakov nemá žiadne skúsenosti so sexuálnou výchovou, iba 25 percent považuje homosexualitu za prirodzenú, ostatní ju vnímajú ako chorobu či úchylku. 90 percent považuje sex pred manželstvom za správny a/alebo akceptovaný, 48 percent použilo pri prvom pohlavnom styku prezervatív a takmer všetci považujú antikoncepciu za potrebnú. Takmer tretina študentov si myslí, že informácie o sexuálnej výchove by mala poskytnúť škola.

Erotické v neverbálnej komunikácii

Odľahčenie od vážnych sexuologických tém priniesla prezentácia psychoterapeutky Laury Janáčkovej, ktorá sa zaoberala tým, čo je erotické v neverbálnej komunikácii. U žien je podľa nej sexi mladosť, postava v tvare presýpacích hodín, oblé boky a štíhly krk. Na mužoch ženy pútajú ramená, držanie tela, malý zadok, svalnaté paže a širší hrudník. Muži aj ženy preferujú dlhé nohy. Muž chce zaujať potenciou, ženy cudnosťou. Najmenej obľúbenou časťou u oboch pohlaví je veľký zadok. Zdvihnutie obočia a úprava vlasov je prejavom záujmu. Zaklonenie hlavy je signálom zraniteľnosti a má sexuálny podtext.