Lymeská borelióza - informačné stránky o prejavoch a liečbe

Amoxicillin Azitromycin Doxycycline

Pri zaklieštení a odstránení kliešťa sa niektorí doporučujú vrámci prevencie Doxycycline 200mg užiť jednorazovo

Ak bol kliešť zaklieštený dlhšie ako 24 hod. sa doporučuje užiť Doxycycline 2x100mg v trvani min. 7 dní.

Erythema migrans

Doxycycline   2x200mg p.o.   10-21 dni
Penicilin V  3x1000mg p.o.  10-21 dní
Amoxicillin

 3x500mg p.o. 

alebo 2x1000mg     

10-21 dní
Azitromycin

 2x500mg p.o.     

 alebo 1x500mg p.o. 4 dni     

1 deň

Neuro-borrelioza - akútna

Ceftriaxone     1x2000mg i.v.   min.28 dní
Cefotaxime   3x2000mg i.v.     min.28 dní
Penicillin G    3x3000mg i.v.    21-30dní

Následne perorálne po i.v. liečbe:

Doxycycline      2x200mg p.o. 14-30dní
Amoxycillin  3x 500-1000mg p.o.   14-30dní

Artritis  

Ceftriaxone     1x2000mg i.v .  14-21 dní
Cefotaxime    3x2000mg i.v.      14-21 dní
Doxycycline   2x200mg p.o.    14-30dní
Amoxicillin  3x 500-1000mg p.o.     14-30dní

Acrodermatitis chronica atropicans

Ceftriaxone   1x2000mg i.v.    14-30 dní
Cefotaxime   3x2000mg i.v.   14-30 dní
Penicillin G     3x3000mg i.v.  14-30 dní
Doxycycline    2x100mg p.o.  14-30dní
Amoxicillin   3x 500-1000mg p.o.   14-30dní

Carditis

Ceftriaxone  1x2000mg i.v.   14 dní
Cefotaxime   3x2000mg i.v.  14 dní
Penicillin G  3x3000mg i.v.  14 dní

EUCALB (European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis)

Neuro-borelioza chronická

Ak dôjde k relapsu symptomatologie po hore uvedenej liečbe a to celková slabosť, celková a zvýšená únavnosť, artralgie, myalgie a pod. jedná sa o chronickú formu neroborreliozy.

Liečba sa stáva komplikovanejšia, pretože sa môže jednať aj o koinfekciu iných baktérii a protozoa ako sú Babesia, Erlichia a ine. Častokrát liečba Lymskej boreliozy je ľahšia, keď sa koinfekcie eliminujú.

Jedna z najčastejších používaných látok v počiatočných štádiách je Doxycycline. Je to antibiotikum tetracyklinovej rady a je veľmi efektívny v skorých štádiách ak sa berie v správnych dávkach.

Skúsenosti (amerických) autorov v posledných 2 rokoch odporúčajú brať dávku 400-600mg/na deň, alebo tak veľkú dávku ktorú je pacient schopný tolerovať ( niektorí pacienti majú na začiatku liečby žalúdočné problémy, ale ich telo sa často časom prispôsobí a je možné potom dávky zvyšovať.) Štandardná liečba doteraz bola 200mg/na deň 21 dní, ale doterajšie skúsenosti poukazujú, že táto dávka je nedostačujúca. Kľúčom k správnej terapii je teda podať baktericidnú dávku a takú dávku, ktorá je schopná prejsť hematolikvorovou barierou.

Amoxil (amoxicilin)
250 mg 180 tablety
Cena od 0.59€

Flagyl
200 mg 180 tablety
Cena od 0.51€

Ampicillin
500 mg 270 tablety
Cena od 0.46€

Spirochéty B.burgdorferi ak sa dostanú do pre nich nevhodného prostredia (napr. pri užívaní antibiotickej liečby) sú schopné vytvoriť cystickú formu. Cysta nemôže byť penetrovaná imunitným systémom a normálnymi antibiotikami. Tieto „spiace“ baktérie sa môžu aktivovať akonáhle sa prestane s liečbou.

Teória, ktorá vznikla asi pred 2 rokmi hovorí že správna liečba pozostáva z prvotnej eliminácie koinfekcie. Keď boli eliminované koinfekcie, je potrebné liečiť Lymskú chorobu z troch rôznych uhlov:

  •    v krvnom riečisku
  •    intracelulárne
  •    a v cystickej forme

Pri takejto liečbe baktéria nemá šancu prežiť.

Antibiotiká TTC rady, penicillinovej rady a cefalosporíny sú väčšinou používané v krvnom riečisku.

Makrolidy ako Rulid (Roxytromycin), Zitromax (Azytromycin) a Klacid (Klaritromycin) sú požívané intracelulárne.

Flagyl (t.j.Metronidazol), Fasigyn (Tinidazol, Fluconazol) a Plaquenil (t.j. chloroquine) sú používané na cystickú formu.

Výhodou kombinácie týchto liekov je, že to zabraňuje vytvoreniu bakteriálnej rezistencie, lebo liečba prebieha na všetkých úrovniach.

Často krát sa začína s najnižšími dávkami a dávky sú po čase zvyšované, v iných prípadoch sú tieto lieky rotované a po skúsenostich efektívnosti liečby sa vytvorili protokoly liečby.

Prax hovorí, že pacient by mal byť 100%-ne bez symptómov po 2 mesiace pred zastavením antibiotickej liečby. Ak symptómy pretrvávajú, pacient nie je vyliečený.

Nasledujúca tabuľka je zoznam liekov, ktoré sú bežne používané pri liečbe Lymskej choroby a koinfekcie.

Táto liečba odráža skúsenosti amerických autorov u pacientov s Lymskou boreliozou.

Doryx; Minocin; Terramycin; Vibramycin, etc.     Doxycycline     300-600mg/deň

                                                                            Tetracycline     1500-2000mg/deň

                                                                             Minocycline     200-400mg/deň

Antibiotiká tetracyklinovej rady sú používané na liečenie mnohých rôznych bakteriálnych infekcií, sú to bakteriostatiká v nízkych dávkach. Pre mnoho baktérií, ktoré majú životný cyklus krátky a reprodukujú sa s rádovo minútovo, nízke dávky sú terapeuticky účinné, nakoľko baktérie zomrú skôr ako dostanú šancu sa reprodukovať. Ale pri Lymskej borelioze sa spirochéta reprodukuje v omnoho dlhšom časovom horizonte a tak spirochéty nebudú eliminované s bakteriostatickými dávkami. Vyššie dávky sú potrebné, aby sa dosiahla baktericídnosť a aby bol zabezpečený prestup hematolikvorovou barierou. Doxycycline je často prvá voľba v liečbe, nakoľko eliminuje Erlichiozovú koinfekciu.

Veľmi dôležitá poznámka, podporná liečba minerálov ako sú Ca,Fe,Ca by nemali byť užívané počas 2 hodín po užití doxycyklinu, nakoľko sa môže znížiť až zastaviť absorbcia antibiotika.

Amoxil; Biomox; Polymox; Trimox; Wymox, etc.   Amoxicillin  

                                                                               Ampicillin                        1500-4000mg/deň 

Tieto antibiotiká sú penicillinovej rady a sú baktericídne.

Ceftin, Ceclor               Cephalosporin          3 x1000mg/deň

Biocef; Keflex               Cephalexin               1x2000mg/deň

Rocephin                     Ceftriaxone Sodium   1x2000/deň

Lendacin                     Ceftriaxone    

Cefalosporiny sa podávajú intravenózne v trvaní vid schéma vyššie.

Mepron                       Atovaquone                      2x 750mg/deň

Malaron                      Atovaquone + Proguanil   Dostupné 250mg a100mg tabl

Tieto látky v kombinácii s Zitromax (Aziytromycin) a Trimethoprim-sulfamethoxazolom sa užívajú ako prevencia voči Babesii.

Bactrim, Septra          Trimethoprim-sulfamethoxazole      2x 80mg- 400mg /deň

Užíva sa s Mepronom a Azitromycinom alebo Cleocinom a Quininom.

Polčas rozpadu je 12 hodín, takže sa užívajú 2xdenne. Musí sa piť veľa tekutín ako prevencia tvorby močových kameňov.

Zistilo sa (v štúdiách) že 89 % tých ktorí užívali Trimethoprim s jednou s hore uvedených kombinácií boli vyliečení z Babesie a u mnohých tých, ktorí neužívali túto kombináciu došlo k relepsu.

Proloprim, Trimpex      Trimethoprim           200mg /deň

Niektorí pacienti sú alergický na sulfamethoxazol, preto je tu samotný trimethoprim.

Rulid, Rothricin            Roxithromycin          2x300mg /deň

Patrí medzi makrolidy, prechádza hematolikvorovou barierou.

Makrolidy sa kombinujú s Trimethoprim-sulfamethaxozolom a ak liečime naviac Babesiu je taktiež do kombinácie pridaný Mepron. Zitromax a Klacid sú ďaľšie makrolidy. Makrolidy pôsobia na intracellulárnej úrovni.

Zithromax                    Azithromycin          250mg - 600mg/deň

Klacid                          Clarithromycin        1500mg / deň

Užívajú sa na prázdny žalúdok na lepšie vstrebávanie. Hladina Zithromaxu zostáva v tele 68 hodín, preto sa užíva každý druhý deň. U niektorých pacientov viedla k úspešnosti liečba ešte v kombinácii s Plaquenilom aw Amoxicillinom.

Cleocin/Dalacin          Clindamycin           3x 600mg /deň

    

Užíva sa v kombinácii s Quininom a Trimetho-sulfamethaxolom. Táto kombinácia sa veľmi neosvedčila, pacienti ju ťažko tolerovali, u niktorých došlo k horúčkam, bolestiam hlavy a k strate sluchu.

Quinamm                    Quinine                3x650mg /deň

    

Berie sa v kombinácii s Cleocinom. Tonic Water obsahuje 50-70mg chininu/liter.

Plaquenil                   Chloroquine            200mg - 400mg /deň

                                  Hydroxychloroquine

Patri medzi antimalariká, na liečbu Babeziozy sa užíva v kombinácii s Quininom. Plaquenil v kombinácii s Doxycyklinom sa používa na liečbu cystickej formy Lymskej choroby. Tak isto sa používa v kombinácii s Clarithromycinom na cystickú formu. V zriedkavých prípadoch u niektorých pacientov sa vyskytli poruchy zraku, je potrebné u pacientov očné kontroly.

Flagyl                        Metronidazole        2x 750mg / deň

Fasigyn                     Tinidazole              1500mg - 3000mg / deň

Táto látka je požívaná na cystickú formu Lymskej choroby, nemal by sa užívať s tetracyklinom. Používa sa radšej v kombinácii s cefalosporínmi. Nesmie sa počas liečby užívať alkohol pretože vyvoláva prudké reakcie. Niektorí ľudia zle tolerovali vyššie dávky, preto je lepšie začať liečbu na nižších dávkach a postupne zvyšovať po hranicu tolerancie. Treba pravidelne kontrolovať hepat. markery a môže spôsobovať polyneuropathie.

Rifadin, Rimactane    Rifampicin            1200mg / deň

    

Užíva sa v kombinácii s Doxycyklinom ako liečba Bartonelli a Ehrlichie.

Tobradex                     Tobramycin/Dexamethasone

Gentamycin                Gentamycin

Obe patria medzi aminoglycozidy a používajú sa v liečbe Bartonelli. Majú však nežiadúce účinky, môžu spôsobiť poškodenie vestibul. aparátu (sluch/ekvilibrium)

Hep-Lock; Heparin Flush; Heparin Lock         Heparin           Injekcie, ktoré si aplikujú pacienti doma

Udáva sa, že tie látky, ktoré riedia krv zlepšujú cirkuláciu a zvyšujú efektivitu antibiotickej liečby. U veľa pacientov sa zistil hyperkoagulačný stav.

Questran                                             cholestyramine (CSM)                    Usually, 1 scoop 4 x day

Táto látka viaže žlčové kyseliny a tak pomáha ich odstrániť z tela a zlepšuje tým pečeňové funkcie, ktoré aj tak dostávajú nápor pri užívaní antibiotík, naviec viaceré práce poukazovali na toxin, ktoré vylučovali spirochéty B. burgdorferi, ktoré boli neuro a hepatotoxické.

Mycostatin;                        Nystatin

Mycostatin Pastilles;        Fluconazole

Nilstat; Nystex                  200mg/deň

Diflucan

Tieto látky sa používajú na kvasinkové infekcie pri dlhodobom užívaní antibiotickej liečby, naviac nemeckí autori publikovali užívanie 200mg Flukonazolu denne v trvaní 28 dní ako účinnú liečbu na cystickú formu