Príčiny erektilnej dysfunkcie

výskyt poruchy erekcie

Pri opakovanom alebo dlhodobejšom zlyhávaní muža v sexuálnej oblasti však už ide o poruchu, ktorá si špecifickú liečbu vyžaduje.

Cialis Originálne
10 mg 48 Tablety
Cialis originál Top Produkt
Cena od 3.92€

Porucha stoporenia je jedným z najčastejších sexuálnych problémov mužov.

Poruchou stoporenia (erektilnou dysfunkciou) rôzneho stupňa trpí priblibližne každý druhý muž od 40. roku života.* Ťažkosti so stoporením sa začínajú okolo 40. roku života muža a výskyt poruchy stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Vek samotný ale nie je príčinou. Vyšší vek muža totiž prináša určité ochorenia (vysoký krvný tlak a iné srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka...), ktoré môžu sexuálnu aktivitu negatívne ovplyvniť. Často sa prejavujú aj účinky dlhodobého užívania liekov, roky fajčenia alebo nadmerného užívania alkoholu. Porucha stoporenia teda nie je prirodzená alebo prijateľná súčasť starnutia. Postihuje tiež mladších mužov, a niektorí ju spoznali aj v tridsiatke.

Príčiny poruchy erekcie

Porucha stoporenia môže mať telesný alebo psychogénny pôvod. V prípade prítomnosti obidvoch činiteľov hovoríme o zmiešanom pôvode poruchy.

V minulosti bola táto diagnóza chápaná ako vyslovene duševná záležitosť. Dnes už vieme, že iba 20 % všetkých porúch má psychogénny pôvod a až 80 % porúch stoporenia pohlavného údu má pôvod organický. Pod ním rozumieme poškodenie nervových vlákien a ciev nachádzajúcich sa v pohlavnom úde. Stoporenie môže nepriaznivo ovplyvniť každé ochorenie, ktoré vplýva na nervové či krvné zásobenie pohlavného údu.

Psychogénnu poruchu stoporenia najčastejšie spôsobuje depresia alebo silný stres. Prechodne takýto typ poruchy spôsobuje žiaľ a smútok. Najčastejšie sa vyskytuje u mladších mužov a vývin tejto poruchy je veľmi rýchly. Typickým znakom je viazanie poruchy stoporenia iba na určitú partnerku alebo na určité prostredie.

Vo všeobecnosti možno zhrnúť, že porucha stoporenia je najčastejšie organického pôvodu. Na ňu je však bezprostredne naviazaná aj sféra psychická.

Najčastejšie príčiny spôsobujúce poruchu stoporenia

Cukrovka - diabetes

Cukrovka je jednou z najbežnejších príčin poruchy stoporenia. Najčastejšie je ňou poškodený periférny nervový systém a to zapríčiňuje túto poruchu. Prieskumy dokazujú, že diabetici môžu očakávať uvedené problémy s erekciou až o 10 rokov skôr ako ostatná zdravá populácia.

Väčšina diabetikov 1. typu (pacienti závislí od inzulínu) trpí týmto ochorením dlhší čas a porucha stoporenia sa u nich objavuje už v mladšom veku. Diabetes 2. typu (nezávislý od inzulínu) sa začína podstatne neskôr. Preto sa diabetici 2. typu môžu stretnúť s poruchou erekcie spravidla až vo vyššom veku.

Ďalšie príčiny poškodenia tepien sú vysoká hladina cholesterolu a vyššie spomenutá cukrovka. Čím viac týchto ochorení muž má, tým vyššia je pravdepodobnosť vzniku poruchy erekcie. Napríklad muž trpiaci vysokým krvným tlakom a cukrovkou je vystavený vyššiemu riziku vzniku poruchy erekcie ako muž, ktorý má len jedno z týchto ochorení.

Iné ochorenia srdcovo-cievneho systému

Poruchu stoporenia môžu zapríčiniť aj iné ochorenia srdcovo-cievneho systému, ako infarkt alebo srdcová nedostatočnosť. V prípade ochorenia srdca je potrebné poradiť sa s kardiológom o fyzickej záťaži, ktorá sprevádza sexuálnu aktivitu.

Poškodenie centrálnej nervovej sústavy

Poškodenie miechy v dôsledku úrazu alebo iných príčin, prípadne poškodenia mozgu v dôsledku cievnej mozgovej príhody majú za následok ťažké poruchy stoporenia.

Poranenia alebo ochorenia periférnych nervov

Príčinou poruchy stoporenia sú aj poranenia alebo ochorenia nervov, ktoré spájajú centrálny nervový systém a pohlavný úd, napr. roztrúsená skleróza, chirurgické výkony na prostate alebo na hrubom čreve, ale ja poškodenie nervových dráh v dôsledku metabolických zmien pri cukrovke.

Ochorenia obličiek

Poruchou erekcie trpí aj viac ako polovica pacientov s ťažkým poškodením obličiek, ako aj pacientov odkázaných na dialýzu.

Depresia

Z psychiatrických ochorení poruchu stoporenia najčastejšie spôsobuje depresia. Vyskytuje sa až u 9 z 10 pacientov s depresiou.

Fajčenie, nadmerné požívanie alkoholu alebo drog

K vzniku poruchy stoporenia taktiež prispieva fajčenie, užívanie alkoholu a omamných látok.

Užívanie liekov

Porucha stoporenia môže vzniknúť aj ako vedľajší účinok užívania rôznych liekov. Patria sem niektoré lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, na liečbu žalúdočného vredu, depresie, ako aj lieky na ovplyvnenie úzkosti, protinádorové lieky a iné. Podrobné informácie o týchto liekoch je možné získať od ošetrujúceho lekára.

Ak sa u Vás vyskytuje niektorá z uvedených možných príčin a viackrát ste už mali problém so stoporením, obráťte sa na svojho lekára.